וואכט נאכט\ברית

+2 votes
71 views
asked Oct 27, 2015 in Off-Topic by Ari

1 Answer

answered Oct 27, 2015 by Ari

בשבח והודיה לה' יתברך על רוב טוב אשר גמלני וזכני בהולדת בני ני"ו

הנני מזמין את כל ידידי לה"וואכט נאכט" שיתקיים בביתי,

479 Harold St Staten Island NY

הלילה משעה PM 9:00.

                                     

 

וכן ברצוני להודיע על הברית שיתקיים אי"ה ובשעה טובה ומוצלחת מחר, יום רביעי, בבהח"ס דגור

1317 49th St. Brooklyn YN

שחרית בשעה 7:30

 

 

ואי"ה בשמחתכם ישמח ליבי גם אני

אהרן בוים

commented Oct 27, 2015 by squarebh
מז"ט תזכה לגדלו לתורה ולחופה ולמע"ט ולהכניסו בבריתו שא"א בעתו ובזמנו

פנחס צ"א גאלדמינצער בהמ"ד הגדול דשיכון סקווירא
commented Oct 27, 2015 by Pinkus
Will there be ferry service to the vacht nacht ?

please attach schedule .

Let's Welcome our New Members

  • R Meisels of Bobov Bnos Zion - Aug 03, 2021

  • rl1 of yeshiva yagdil torah - Aug 02, 2021

  • sfischer of bnos chaya - Aug 02, 2021

  • mendels of Ameidei DGirsa - Jul 29, 2021

  • chorowitz of krasna - Jul 28, 2021

  • cmstiel of Bnos Zion of Bobov - Jul 28, 2021

  • cschmelczer of Yeshiva Ohr Boruch Chicago - Jul 22, 2021

  • Kreindy of Cheder Chabad of Monsey - Jul 22, 2021

  • ekatz of Ner Israel Rabbinical College - Jul 20, 2021

...